Sözlükte "kalsiyum" ne demek?

1. Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 800 c'de ergiyen, kireç ve alçının bileşimine giren, sarımtırak beyaz bir element, simgesi cakalsiyum

Kalsiyum kelimesinin ingilizcesi

adj. calcic
n. calcium
Köken: Fransızca